Τρίτη 11 Αυγούστου 2020

Ο π. Ειρηναίος Δεληδήμος περί της σχέσης Επιστημών και Ορθοδοξίας

Η "σχέσεις Επιστήμης και Εκκλησίας" ως εγκλωβισμός σε αδιέξοδο φανατισμού, ο φανατισμός στην Επιστήμη και στην Θρησκεία ως άρνηση της Αλήθειας και το κελί του Κολοκοτρώνη ως τιμή για την Ελληνική Επανάσταση.