Τρίτη 30 Μαρτίου 2021

Το "στρατηγικόν" του Μαυρικίου

 Από τα σημαντικότερα εγχειρίδια της στρατιωτικής τέχνης που έχουν γραφεί ποτέ, και ίσως το πληρέστερο, μέχρι την εποχή του (6ος αι. μ.Χ.) αλλά και για πολλούς αιώνες αργότερα.

Αποκαλυπτικό για το επίπεδο οργάνωσης και αξιόμαχου του στρατεύματος που είχε επιτύχει η Ρωμαίικη αυτοκρατορία, κάτι που είτε τείνουμε να λησμονούμε, είτε αγνοούμε εντελώς.

(Το βίντεο είναι στα Αγγλικά, μπορεί όμως να ρυθμιστεί και με Ελληνικούς υποτίτλους, έστω και από αυτόματη μετάφραση)