Κυριακή 11 Σεπτεμβρίου 2022

Αγιασμός στα σχολεία. Το αποστολικό ανάγνωσμα.

 

Κατά την τέλεση του Αγιασμού, για την έναρξη του νέου σχολικού έτους έχει καθιερωθεί να αναγιγνώσκεται η κάτωθι περικοπή από την καθολική επιστολή του Ιακώβου:

Τίς σοφὸς καὶ ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν; δειξάτω ἐκ τῆς καλῆς ἀναστροφῆς τὰ ἔργα αὐτοῦ ἐν πραΰτητι σοφίας. 

Eἰ δὲ ζῆλον πικρὸν ἔχετε καὶ ἐριθείαν ἐν τῇ καρδίᾳ ὑμῶν, μὴ κατακαυχᾶσθε καὶ ψεύδεσθε κατὰ τῆς ἀληθείας. 

Oὐκ ἔστιν αὕτη ἡ σοφία ἄνωθεν κατερχομένη, ἀλλ' ἐπίγειος, ψυχική, δαιμονιώδης. 

ὅπου γὰρ ζῆλος καὶ ἐριθεία, ἐκεῖ ἀκαταστασία καὶ πᾶν φαῦλον πρᾶγμα. 

H δὲ ἄνωθεν σοφία πρῶτον μὲν ἁγνή ἐστιν, ἔπειτα εἰρηνική, ἐπιεικής, εὐπειθής, μεστὴ ἐλέους καὶ καρπῶν ἀγαθῶν, ἀδιάκριτος καὶ ἀνυπόκριτος. 

Kαρπὸς δὲ τῆς δικαιοσύνης ἐν εἰρήνῃ σπείρεται τοῖς ποιοῦσιν εἰρήνην.


Δυστυχώς σε ελάχιστους από τους μαθητές είναι κατανοητό αυτό το πολύ όμορφο κείμενο. Μπήκαμε λοιπόν στον κόπο να παραθέσουμε μια απόδοση (*) στην καθομιλουμένη Νεοελληνική, με την ευχή να γίνουν οι μαθητές κοινωνοί των βαθέων και λεπτών του νοημάτων.

Η απόδοση :

Ποιός από εσάς είναι  σοφός και γνωστικός; Ας δείξει με καλή διαγωγή τα έργα του, μέσα στην πραότητα που αρμόζει στην σοφία.

Εάν όμως έχετε πικρή ζήλεια και πνεύμα έριδας στην καρδιά σας, τουλάχιστον μην καυχιέστε και μην ψεύδεσθε κατά της αλήθειας.

Δεν κατεβαίνει μια τέτοια σοφία από τον ουρανόν, αλλά είναι σοφία επίγειος, και δαιμονικά εμπνευσμένη.

Διότι όπου υπάρχει ζήλεια και έριδα, εκεί υπάρχει και  ακαταστασία και όλα τα κακά.

Η άνωθεν όμως σοφία, πρώτα πρώτα είναι αγνή, έπειτα είναι ειρηνική, είναι επιεικής και συγκαταβατική, γεμάτη από έλεος και από αγαθά έργα, χωρίς διακρίσεις και χωρίς υποκρισία.

Από δε τους ειρηνικούς ανθρώπους σπέρνεται καρπός δικαιοσύνης με ειρήνη.

(*) βασισμένη στο πόνημα "Καινή Διαθήκη - μετάφρασις" του δρ.Κωνσταντίνου Σιαμάκη, 2020)
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου