Δευτέρα 27 Μαρτίου 2023

Ἐθνομηδενισμοῦ ἀλεξητήριον, άλλως πως: «μνημονεύετε Διονύσιο Σολωμό…»

Ὁ Πατὴρ Ἰωάννης Δρογγίτης, ἀναλύει τὴν ἔννοια τοῦ ἐθνομηδενισμοῦ ὡς κινδύνου γιὰ τὸ γένος καὶ παρουσιάζει τὴν ἀναγκαιότητα τῶν κατάλληλων φαρμάκων γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση του, ἕνα ἀπὸ τὰ ὁποία εἶναι καὶ ὁ Ὕμνος εἰς τὴν Ἐλευθερίαν" τοῦ Διονυσίου Σολωμοῦ, τὸν ὁποῖο  ἀπαγγέλλουν στὴ συνέχεια παιδιὰ καὶ ἔφηβοι

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου