Δευτέρα 15 Απριλίου 2024

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΤΣΙΟΣ: Προστατέψτε τοὺς δασκάλους!

«Προστατέψτε τοὺς δασκάλους. Σεβαστεῖτε τους.
Εἶναι σμιλευτὲς ψυχῶν.  Μὴ λυπᾶστε τὰ χρήματα γιὰ αὐτούς. Τὸ κέρδος θὰ εἶναι πολλαπλάσιο»! Εἶναι φιλότιμοι οἱ δάσκαλοι, οἱ ἐκπαιδευτικοί!


«Τὰ παιδιά μας σήμερα ἔχουν μετατραπεῖ σὲ θεριὰ ἀνήμερα. Σήμερα οἱ σχολικὲς αἴθουσες πολλὲς φορὲς εἶναι ἐκτροφεία βίας. Ἔχει χαθεῖ ὁ σεβασμὸς στὸν καθηγητὴ ἀπὸ τὴν ψυχολογικὴ βία ποὺ ἀσκοῦν πολλὲς φορὲς κακομαθημένοι γονεῖς».

Τὴν εἰκόνα αὐτὴ μετέφερε σήμερα στὴ Βουλὴ ὁ πρόεδρος (ἐκπαιδευτικὸς) τῆς Κοινοβουλευτικῆς Ὁμάδας «ΝΙΚΗ», ἀναφερόμενος στὰ μέτρα κατὰ τῆς Σχολικῆς Βίας καὶ ἐκφοβισμοῦ τὰ ὁποῖα ἀνακοίνωσε χθὲς ὁ ὑπουργὸς Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, καὶ τόνισε τὰ ἑξῆς:..


Τιμωρητικὰ μέτρα: Διαβάζουμε ὅτι τὸ ὑπουργεῖο Προστασίας τοῦ Πολίτη προέβη τὸ τελευταῖο δίμηνο σὲ πεντακόσιες συλλήψεις ἀνηλίκων. Ἀνήκουστα πράγματα! Καὶ πῶς ἀντιδρᾶ τὸ Ὑπουργεῖο; Ἀντιδρᾶ μὲ τιμωρητικὰ μέτρα, ὅπως πενθήμερες ἀποβολὲς γιὰ τοὺς παραβάτες, νὰ πληρώνει ἡ οἰκογένεια τοὺς βανδαλισμοὺς στὸ σχολεῖο ὅταν γίνονται ἀπὸ τοὺς μαθητές, μὲ αὐστηρὰ μέτρα γιὰ τὰ κινητὰ ποὺ ἔχουν καταντήσει μάστιγα.


Βαθύτερες οἱ αἰτίες: Δὲν τίθεται, ὅμως, εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων ὁ δάκτυλος. Μένετε στὰ ἐπιφαινόμενα καὶ δὲν ὑπεισέρχεστε στὶς βαθύτερες αἰτίες τοῦ σπουδαίου καὶ τοῦ τρομακτικὸ αὐτοῦ προβλήματος.

Γιατί ἀγρίεψαν τὰ παιδιά μας σήμερα; Τὸ ἐρώτημα τὸ κρίσιμο, ἀγαπητοί μου, εἶναι γιατί ἀγρίεψαν τὰ παιδιά μας σήμερα. Παραθέτω πολὺ σύντομα κάποιες ἁπλὲς σκέψεις. Πρῶτον, οἱ νέοι κάνουν διάλογο, ἐπικοινωνοῦν, ἀλλὰ μὲ λόγια του ἀέρα. Τοὺς δώσαμε τὸν λόγο χωρὶς νὰ τοὺς δώσουμε τὶς λέξεις, ὅπως διάβασα κείμενο ἑνὸς σοφοῦ καθηγητῆ. Ὅταν δὲν συνομιλεῖς, ὅταν δὲν συζητᾶς, ἰδίως ὅταν εἶσαι νέος, φτάνεις στὴν ἐξαλλοσύνη. Καταφεύγουν οἱ νέοι σὲ πράξεις βίας, οἱ ὁποῖες θὰ εἶχαν ἀποφευχθεῖ μὲ τὸν λόγο. Δὲν ἔχουν τὸν λόγο, τὶς λέξεις. Ἡ γλωσσική τους φαρέτρα εἶναι ἄδεια, γι’ αὐτὸ καὶ ἀναλαμβάνει ἡ βία νὰ λύσει τὰ προβλήματά τους.


Ἐπικίνδυνα βιβλία: Σ’ αὐτό, λοιπόν, ὀφείλονται πολλὰ πράγματα. Ἀναφέρομαι σὲ ἕνα στὸ ὁποῖο ἔχω ἀναφερθεῖ πολλὲς φορές, στὰ ἐπικίνδυνα βιβλία γλώσσας ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαίδευσης. Σᾶς διαβάζω ἕνα κείμενο πέμπτης δημοτικοῦ, ἀγαπητοί μου, τὸ ὁποῖο παρακαλῶ νὰ τὸ προσέξετε καὶ νὰ μοῦ πεῖτε ἂν αὐτὸ εἶναι κείμενο τὸ ὁποῖο προάγει τὴν παιδεία στὴν Ἑλλάδα. Εἶναι στὸ βιβλίο γλώσσας πέμπτης δημοτικοῦ, στὴ σελίδα 67, μὲ τίτλο «Καὶ τὰ παιδιὰ ἀθλοῦνται».

Ἀκοῦστε κάποιες παραγράφους γιὰ ἕναν ποδοσφαιρικὸ ἀγῶνα παιδιῶν: «Γιὰ τὸν διαιτητὴ ἦταν πολὺ εὔκολο. Διαλέξαμε τὸν Ἀνιάν. Ὁ Ἀνιὰν εἶναι ὁ πρῶτος μαθητὴς στὴν τάξη, δὲν τὸν ἀγαπᾶμε καὶ τόσο, ἀλλὰ μιὰ καὶ φοράει γυαλιά, δὲν μποροῦμε νὰ τὸν δέρνουμε συχνά, πρᾶγμα ποὺ εἶναι ὅ,τι πρέπει γιὰ ἕναν διαιτητή».

Μετὰ ἀποροῦμε ποὺ εἰσάγουμε διαιτητὲς σὲ ποδοσφαιρικοὺς ἀγῶνες!

Παρακάτω: «Στὴν ὁμάδα τοῦ Γκοφρουὰ τὰ πράγματα ἦταν πιὸ εὔκολα, γιατί ὁ Ἐντ μοίρασε ἕνα σωρὸ γροθιὲς στὶς μύτες καὶ οἱ παῖκτες πῆραν τὶς θέσεις τους χωρὶς πολλὲς διαμαρτυρίες, τρίβοντας τὶς μύτες τους».

Καὶ σὲ ἄλλη παράγραφο –ὅλο τὸ κείμενο ἔτσι κινεῖται- διαβάζουμε:

«Ἔ, παιδιά! Φώναξε ὁ τερματοφύλακας, ἀλλὰ κανεὶς δὲν τοῦ ἔδωσε σημασία. Ἐγὼ συνέχισα νὰ παίζω ξύλο μὲ τὸν Γκοφρουά, τοῦ εἶχα σκίσει τὸ φανελάκι ποὺ ἦταν ὁλοκαίνουργιο καὶ εἶχε κόκκινο. Αὐτός μου ἔδωσε μιὰ κλωτσιὰ στὸ καλάμι. Ὁ Ρούφους κυνηγοῦσε τον Ἀνιὰν ποὺ φώναζε «Φοράω γυαλιά, φοράω γυαλιά». Ὁ Ἐντ, ποὺ τόση ὥρα εἶχε μείνει ἥσυχος στὸ τέρμα του, ἀγανάκτησε καὶ ἄρχισε νὰ μοιράζει γροθιὲς στὶς μύτες σὲ ὅσους βρίσκονταν κοντά του, δηλαδὴ στοὺς συμπαῖκτες του»».

Καὶ μάλιστα διαβάζουμε στὸ τέλος «Οἱ μπουνιὲς καὶ οἱ κλωτσιὲς μεταξὺ δεκάχρονων παιδιῶν εἶναι πολὺ διασκεδαστικό. Περνᾶμε καλά, δέρνουμε καὶ τὸν διαιτητή. Ἡ βία εἶναι ἐκτονωτικὴ διασκέδαση».


Homo homini lupus: Τὸ μήνυμα εἶναι σαφές. Λατινικὸ εἶναι τὸ ρητό: «Homo homini lupus», δηλαδὴ ὁ ἄνθρωπος γιὰ τὸν ἄνθρωπο λύκος.


Τηλεόραση – Διαδίκτυο: Ἡ ἔξαρση τῆς βίας στοὺς μαθητὲς καὶ στὰ παιδιὰ ὀφείλεται καὶ στὴν καταστρεπτικὴ ἐπίδραση τῆς εἰκόνας, τῆς τηλεόρασης, τοῦ διαδικτύου. Εἶναι μάστιγες τῆς ἐποχῆς μας. Εἶναι γνωστὸ ὅτι τὸ διαδίκτυο μὲ τὴν τεράστια ἀποθήκευση πληροφοριῶν δημιουργεῖ στὸν χρήστη του, ἰδίως στὶς νεότερες ἡλικίες, τὴν ὀλέθρια ψευδαίσθηση ὅτι ὁ ἴδιος κατέχει καὶ ἔχει κατακτήσει αὐτὲς τὶς γνώσεις. Θεωρεῖ τὸ παιδὶ τρόπον τινὰ ὡς προέκταση τὸ κινητὸ τῆς μνήμης του, ὡς ἐξάρτημα τῆς μνήμης του, ὡς προέκταση τοῦ νοῦ του. Γι’ αὐτὸ καὶ ἡ μελέτη –δάσκαλος ἤμουνα μέχρι πέρυσι- θεωρεῖται πιὰ χάσιμο χρόνου, γίνεται ἀντικείμενο χλεύης, πρᾶγμα καταστρεπτικότατο γιὰ τὴ γλῶσσα καὶ τὴ σκέψη. Καὶ ὅταν ἔκανα ἕνα πείραμα ζητῶντας ἀπὸ παιδιὰ τοῦ δημοτικοῦ γιὰ ἕναν μῆνα νὰ ἀφήσουν τὸ κινητὸ στὴν ἄκρη, τάζοντάς τους ἀκόμη καὶ ὑψηλοὺς βαθμούς, κανένα δὲν δέχτηκε. Καὶ οἱ ὀλέθριες συνέπειες ἀπὸ τὶς νέες τεχνολογίες καὶ ἰδίως τὸ κινητὸ εἶναι ἐμφανέστατες στὰ παιδιά.


Ὁ δάσκαλος μὲ 800 εὐρώ: Ἀφήσατε τὴν ψυχὴ τοῦ σχολείου, τὸν δάσκαλο, ἀβοήθητο, ἕρμαιο καὶ θῦμα πολλὲς φορὲς καὶ ἀνισόρροπο γονέων. Τὸν διορίζετε μὲ 800, 900 εὐρὼ καὶ τὸν πετᾶτε σὲ ἕνα νησί. Πολλοὶ κοιμοῦνται στὰ αὐτοκίνητά τους στὴν ἀρχή. Τὰ ἐνοίκια ξέρουμε πολὺ καλὰ ὅτι ἰσοδυναμοῦν πολλὲς φορὲς μὲ τὸν μισθό τους καὶ ἀναγκάζονται νὰ τοὺς βοηθοῦν οἱ γονεῖς τους. Πολλὰ ἀκούγονται αὐτὴν τὴν ἐποχή. Ἔχω ἀκούσει ἀπὸ συναδέλφους καὶ γιὰ τὴν τρομοκρατία ποὺ ἀσκοῦν ἀξιολογητὲς σύμβουλοι.


Προστατέψτε τοὺς δασκάλους: Προστατέψτε, ἀγαπητοί μου, τοὺς δασκάλους. Σεβαστεῖτε τους. Εἶναι σμιλευτὲς ψυχῶν. Μὴ λυπᾶστε τὰ χρήματα γιὰ αὐτούς. Τὸ κέρδος θὰ εἶναι πολλαπλάσιο. Εἶναι φιλότιμοι οἱ δάσκαλοι, οἱ ἐκπαιδευτικοί. Ἀκοῦστε τους. Εἶναι περισσότερες ὧρες μὲ τὰ παιδιὰ τοῦ λαοῦ ἀπ’ ὅ,τι οἱ γονεῖς τους. Στηρίζουν αὐτὰ τὰ παιδιά, τὰ θυμωμένα καὶ ὀργισμένα πολλὲς φορές, ἀκοῦν τὶς ἐξομολογήσεις τους, λύνουν τὰ προβλήματά τους. Νὰ ξέρετε ὅτι τὸ λειτούργημα τοῦ δασκάλου εἶναι τὸ πιὸ κρίσιμο, γιατί τὸ μέλλον τῆς πατρίδας μας κρίνεται μέσα στὶς σχολικὲς αἴθουσες.


Το είδαμε εδώ: https://perivleptosfl.blogspot.com/2024/04/blog-post_54.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου