Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2011

ψαλτήριον παρακλητικόν...


«...πρόσχες πρὸς τὴν δέησίν μου, ὅτι ἐταπεινώθην σφόδρα,
ρῦσαί με ἐκ τῶν καταδιωκόντων με, ὅτι ἐκραταιώθησαν ὑπὲρ ἐμέ...»Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου