Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2011

μια "απίστευτη" μέθοδος υπολογισμού του αρρήτου αριθμού πΗ πατρότητα τής μεθόδου αυτής (μεταξύ των πολλών που υπάρχουν) ανήκει στον Euler, τον χαρισματικό μαθηματικό.
Εδώ ο αριθμός π προσεγγίζεται ως το γινόμενο απείρων κλασμάτων (αν ήταν πεπερασμένο το πλήθος τών κλασμάτων, τότε ο π δεν θα ήταν άρρητος αλλά ρητός). Οι αριθμητές τών κλασμάτων είναι διαδοχικά οι πρώτοι φυσικοί αριθμοί, δηλαδή αυτοί που δεν αναλύονται σε γινόμενο παραγόντων. ξεκινώντας από το 3. Οι παρονομαστές είναι το εκάστοτε πολλαπλάσιο του 4, το εγγύτερο στον αριθμητή.

Απίστευτο;

(ΕΝΑΛΙΟΣ ΘΗΡ)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου