Τρίτη 21 Αυγούστου 2012

"Abecedar"Θα ξεκινήσω με ρητορικά ερώτηματα.
Ποιος είναι ο λόγος στον οποίον το abecedar εκδόθηκε?
Εκδόθηκε γιατί υπήρχε πίεση(εσωτερική ή εξωτερική) για την έκδοση του αναγνωστηρίου αυτού?
Μπορούν να μου εξηγήσουν οι υποστηριχτές (Δήμου, Δημητράς, doctor κλπλ) ποια είναι η σχέση της γλώσσας του abecedar με αυτή των Σκοπίων ?
Και εξηγώ με επιχειρήματα και όχι με αυθαίρετες και δημαγωγικές αναλύσεις τύπου Δημοσθένη. Άλλωστε είμαι οπαδός του Αισχινησμού.
Ξεκινάμε λοιπόν….
  1. Η γλώσσα του abecedar είναι γραμμένη σύμφωνα με την διάλεκτο που ομιλούταν και μιλιέται στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας.
  2. Το αλφάβητο που χρησιμοποιείται από το 1944 από την νεοϊδρυθείσα δημοκρατία είναι κυριλλικό, ενώ το abecedar χρησιμοποιεί λατινικό. Γιατί κύριοι αυτή η διαφορά?
  3. Η ΠΓΔΜ, όπως γενικά όλες οι διάλεκτοι άνω του Περλεπέ, χρησιμοποιούν για το αλφάβητο την λέξη azbuka ενώ οι υπόλοιπες την λέξη abecedar.
Όπως εξήγησα το abecedar είναι ποιο κοντά στις Σλαβικές διαλέκτους(Νότιας Μακεδονίας και Θράκης) από αυτούς των Σκοπίων και Βουλγαρίας.Λίγα λόγια για την ιστορία του abecedar. Το Σεπτέμβριο του 1924 υπογράφονται στη Γενεύη δύο πρωτόκολλα, με τα οποία η Ελλάδα και η Βουλγαρία εναποθέτουν στην Κοινωνία των Εθνών την ευθύνη για την προστασία των εθνικών μειονοτήτων τους. Η προστασία των μειονοτήτων ήταν υποχρέωση απορρέουσα από τη συνθήκη των Σεβρών το 1920. Οι διατάξεις των πρωτοκόλλων Καλφoφ-Πολίτη, όπως έμειναν στην ιστορία, ουσιαστικά αναγνώριζαν το σλαβόφωνο πληθυσμό της ελληνικής Μακεδονίας ως βουλγαρική μειονότητα. Το γεγονός αυτό προκάλεσε πολλές αντιδράσεις εντός του ελληνικού κράτους και η Βουλή τελικά τις καταψήφισε.
Ωστόσο, η Ελλάδα θα αναλάβει τις υποχρεώσεις για παροχή εκπαιδευτικών δικαιωμάτων στους σλαβόφωνους της Μακεδονίας χωρίς τη μεσολάβηση ξένων. Η ελληνική κυβέρνηση με υπόμνημα προς την Κ.τ.Ε. ανέλαβε τη δέσμευση να ικανοποιήσει κάθε αίτημα των σλαβόφωνων για εκπαίδευση ή εκκλησιασμό τους στα σλαβικά.Η επιλογή της διαλέκτου φυσικά ήταν αυτή που ανέφερα στην αρχή. Βάση για την κατάρτισή του ήταν στοιχεία των ιδιωμάτων των περιοχών Μοναστηρίου και Φλώρινας (Δυτική Μακεδονία) και όχι του Περλεπέ όπως ήταν η προτροπή του Μισιρικοφ και η τελική επιλογή της Γιουγκοσλαβικής δημοκρατίας.Η επιλογή της Αθήνας τέθηκε τελικά σε εφαρμογή με την έγκριση της Κ.τ.Ε. Λίγο αργότερα κατατίθεται στο ελληνικό κοινοβούλιο διάταγμα για την ίδρυση σλαβόφωνων σχολείων, το οποίο παρέχει στους σλαβόφωνους της Μακεδονίας τρεις εναλλακτικές προτάσεις:
  • λειτουργία σλαβόφωνων δημοτικών σχολείων, εφόσον το ζητήσουν γονείς τουλάχιστον 40 παιδιών ηλικίας 6 έως 12 ετών σε έναν οικισμό. Οι δάσκαλοι θα διορίζονταν από το υπουργείο Παιδείας.
  • λειτουργία ιδιωτικών σχολείων με υποχρεωτική παράλληλη διδασκαλία σλαβικής και ελληνικής γλώσσας από εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης.
  • φοίτηση των σλαβόφωνων μαθητών στα δημόσια ελληνόφωνα σχολεία με δυνατότητα παράλληλης διδασκαλίας της σλαβικής ως πρόσθετου μαθήματος.Ποιοι αντέδρασαν με το abecedar και τελικά αποσύρθηκε?Οι πρώτες αντιδράσεις προκλήθηκαν κυρίως από Βούλγαρους, οι οποίοι δεν συμφωνούσαν με τη μορφή της γλώσσας του εγχειριδίου και με τη χρήση του λατινικού αλφαβήτου.
Οι «εθνικοί Μακεδόνες» που ήταν?
Οι δεύτερες και ουσιαστικότερες αντιδράσεις ήρθαν από τους Έλληνες Σλαβόφωνους. Κύριο επιχείρημα τους ήταν ότι δε λήφθηκε υπ’όψη το γεγονός της πολυδιάσπασης και του μη-ενιαίου χαρακτήρα των σλαβικών ιδιωμάτων της Μακεδονίας. Μην ξεχνάμε ότι αυτοί που έγραψαν το abecedar δεν ήταν Σλάβοι ή Έλληνες αλλά Βλάχοι.
Παρά τις φιλότιμες όμως Ελληνικές προσπά­θειες, ο βίος του Αλφαβηταρίου έληξε άδοξα. Η δοκιμαστική αποστολή του στα σχολεία της περιοχής Αμυνταίου συνάντησε την έντονη αντίδραση κυρίως του ντόπιου Ελληνόφωνου στοι­χείου, που το έριξε στην πυρά. Ήταν εμφανές ότι οι επιλογές της κεντρικής πολιτικής εξουσίας βρίσκονταν σε δυσαρμονία με τις διαθέσεις μέρους του πληθυσμού, διαθέσεις έντονα αντι-βουλγαρικές αλλά και αντισερβικές, λόγω των πρόσφατων πο­λεμικών περιπετειών και των δεινών που είχαν υποστεί οι Έλληνες της περιοχής από τις δραστηριότητες των βορείων γειτόνων.
Και φτάνουμε στο βασικότερο ερώτημα …η γλώσσα του abecedar είναι η ίδια με αυτήν της FYROM όπως υποστηρίζουν οι Σλάβοι Μακεδονιστές ?
Η καθηγήτρια Α. Ιωαννίδου (Γλωσσική Ετερότητα στην Ελλάδα, ΚΕΜΟ, σελ 214) χαρακτηριστικά αναφέρει για την γλώσσα του Abecedar:
Αλλο κωμικό φαινόμενο ήταν το Abecedar, το οποίο δεν abecedar έχει ούτε αρχή ούτε τέλος. Και αυτό δεν βασίζεται σε κάποιο ιδίωμα, πάντως οι συγγραφείς κάπως προσπάθησαν… Είναι τουλάχιστον σλαβικό το κείμενο… Φυ­σικά είναι ελλιπέστατο. Δεν έχει πλήρη παραδείγματα, κάνει λάθη και είναι ασυ­νεπές ως προς την απόδοση των διαφόρων τύπων.
Έχουμε εδώ μια άσχημη πα­ρουσίαση από την επίσημη σλαβομακεδονική βιβλιογραφία, που παραλλάζει το βιβλίο για να αποδειχθεί η εγγύτητα των ιδιωμάτων με τη σλαβομακεδονική. Με άλλα λόγια:
Ένα πρόχειρο κατασκεύασμα, του οποίου η προχειρότητα δεν κα­ταγγέλθηκε επαρκώς. Φυσικά δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί σε ποια διάλε­κτο βασίστηκε – αφού σύμφωνα με την έρευνα του κ. Μιχαηλίδη ούτε οι συγγρα­φείς γνώριζαν απαραίτητα τη γλώσσα που έπρεπε να καταγράψουν, αναγκασμέ­νοι από το σύμφωνο Πολίτη-Καλφώφ και τις συγκυρίες.
Αυτά τα ολίγα και πολλά, προς αποκατάσταση της αλήθειας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου