Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2011

Έρευνα του Π.Ι. για τη γλωσσική επάρκεια μαθητών Γυμνασίου και Δημοτικού

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποίησε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο σε σχολεία όλης της χώρας για τη γλωσσική επάρκεια των μαθητών Γυμνασίου και Ε' και ΣΤ' Δημοτικού.

Η πανελλαδική, ευρείας κλίμακας ερευνητική προσπάθεια αποτελείται, ουσιαστικά, από τρεις επιμέρους έρευνες:

1. Διερεύνηση των απόψεων των δασκάλων για την επάρκεια των μαθητών της Ε΄ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού στη χρήση της μητρικής τους γλώσσας

2. Διερεύνηση των απόψεων των φιλολόγων Γυμνασίου για την επάρκεια των μαθητών τους στη χρήση της Νεοελληνικής Γλώσσας στις τάξεις Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου

3. Διερεύνηση των απόψεων των μαθητών όλων των τάξεων του Γυμνασίου για την επάρκειά τους στη μητρική τους γλώσσα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου