Κυριακή 20 Φεβρουαρίου 2011

Τον μεγαλύτερο αριθμό μαθητών σε ιδιωτικά σχολεία παρουσιάζει η Ελλάδα!


Τον μεγαλύτερο αριθμό μαθητών σε ιδιωτικά σχολεία παρουσιάζει η Ελλάδα, μεταξύ των χωρών, όπου λειτουργούν μη χρηματοδοτούμενα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, σημειώνεται σε μελέτη του ΙΟΒΕ.

Ο αριθμός μαθητών, που φοιτούν στα ιδιωτικά σχολεία στην Ελλάδα...είναι ο μεγαλύτερος ανάμεσα στις χώρες, όπου λειτουργούν μη χρηματοδοτούμενα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια (Γαλλία, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο).
Είναι 6% του συνόλου των μαθητών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.
Παρά ταύτα τα ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα, εξακολουθούν να αντιμετωπίζονται ως αναγκαίο κακό και όχι ως λειτουργικός άξονας του εκπαιδευτικού συστήματος στην Ελλάδα.
Αυτό τονίζεται, μεταξύ άλλων, στη μελέτη του ΙΟΒΕ (Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών) με τίτλο «Ιδιωτική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα Προκλήσεις και Προοπτικές», που θα παρουσιαστεί τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου, στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του ΕΒΕΑ.
Στα ιδιωτικά σχολεία όλων των βαθμίδων φοιτούν σήμερα περισσότεροι από 90.000 μαθητές και απασχολούνται περίπου 14.000 εργαζόμενοι, εκ των οποίων 8.500 είναι εκπαιδευτικοί.


Σημείωση δική μας: 
1) Από τις αναφερόμενες στατιστικές, στα ιδιωτικά σχολεία η αναλογία εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού είναι 2/3 : 1/3, τραγικά δυσανάλογη με την δημόσια εκπαίδευση, όπου πλειονάζουν οι εκπαιδευτικοί, οι οποίοι αναλαμβάνουν και βοηθητικό έργο.
2) Επίσης αναλογεί περίπου 1 εκπαιδευτικός ανά 10 μαθητές, όσο και στα δημόσια σχολεία -εκτός των απομακρυσμένων περιοχών, που έχουν κατ ανάγκη μειωμένη πληρότητα

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου