Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2011

Άδειες παραμονής σε λαθρομετανάστες - γκόμενους

Εδώ ο κόσμος καίγεται, και ο Παπουτσής χτενίζεται. H οικογένεια, ειδικά η πολύτεκνη, σβήνει μέσα στο ανηλεές τροϊκανό πογκρόμ, αλλά η "κυβέρνηση" δεν κουράζεται να ασχολείται με του κω... τα εννιάμερα. 
Ένας ακόμα νόμος-ντροπή για το Ελληνικό πνεύμα. Ένας ακόμα νόμος που αποδεικνύει την κατάντια, όχι την οικονομική μα την πνευματική, της πατρίδας μας. Πόσο πιο χαμηλά θα ξεφτιλιστούμε ακόμα;

Είσαι λαθρομετανάστης/ρια και έχεις σύντροφο Έλληνα ή Ελληνίδα;
Τώρα θα πάρεις και άδεια παραμονής... με το νέο νόμο Παπουτσή!
Τώρα οι γκόμενες και οι γκόμενοι δικαιώνονται! Το ΠΑΣΟΚ τους σκέφτεται όλους!!!
ΘΕΜΑ: «Καθορισμός του τύπου άδειας διαμονής που χορηγείται σε υπηκόους τρίτων χωρών, συντρόφους πολίτη της Ε. Ε. ή Έλληνα, με τον οποίο διατηρούν σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη».
ΑΠΟΦΑΣΗ
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Της παραγράφου 3 του άρθρου 90 του ν. 3386/2005, (ΦΕΚ 212/Α) « Είσοδος,
διαμονή και κοινωνική ένταξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Ελληνική Επικράτεια»
2. Της παραγράφου 2 περ. β του άρθρου 3 του π.δ. 106/2007 με τις διατάξεις του
οποίου ενσωματώνεται η Οδηγία 2004/38/ΕΚ
3. Του Ν.1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα», όπως ισχύει
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
5. Την αριθ. 31973/07-07-2011 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ Β΄1602/08-07-2011) για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1. Επιτρέπεται η είσοδος και η διαμονή στην Ελλάδα, υπηκόων τρίτων χωρών, συντρόφων πολίτη της Ε. Ε. ή Έλληνα, με τον οποίο διατηρούν σταθερή σχέση προσηκόντως αποδεδειγμένη, και τον συνοδεύουν κατά την είσοδό του στη χώρα ή εισέρχονται στην Ελλάδα, προκειμένου να τον επισκεφθούν ή να συνενωθούν με αυτόν.
2. Στα πρόσωπα αυτά, εάν δεν είναι κάτοχοι ισχύοντος τίτλου διαμονής, επιβάλλεται, όπου απαιτείται βάσει του Κανονισμού 539/2001, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, η κατοχή θεώρησης εισόδου (θεώρηση Σένγκεν), που εκδίδεται ατελώς και με απλουστευμένη διαδικασία.
3. Οι ανωτέρω υπήκοοι τρίτων χωρών, έχουν δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα για χρονικό διάστημα έως τρεις μήνες χωρίς κανένα όρο ή διατύπωση, εφόσον είναι κάτοχοι ισχύοντος διαβατηρίου ή θεώρησης, όπου απαιτείται και συνοδεύουν ή πηγαίνουν να συναντήσουν τον πολίτη της Ένωσης ή τον Έλληνα.
4. Οι υπήκοοι τρίτων χωρών που επιθυμούν να διαμείνουν στη χώρα για διάστημα που υπερβαίνει τους τρεις μήνες, οφείλουν να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής της Γενικής Γραμματείας Πληθυσμού και Κοινωνικής Συνοχής του ΥΠΕΣ, εντός του επιτρεπόμενου χρόνου νόμιμης διαμονής τους στην Ελλάδα και εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
 • α) Είναι κάτοχοι διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου σε ισχύ
 • β) Αποδεικνύουν τη σταθερή διαμονή του πολίτη της Ένωσης στην Ελλάδα
 • γ) Διατηρούν κοινή κατοικία με τον πολίτη της Ένωσης ή τον Έλληνα
 • δ) Αποδεικνύουν εγγράφως τη σταθερή σχέση τους με τον πολίτη της Ένωσης ή τον Έλληνα
 • ε) Διαθέτουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη ασθενείας
5. Ως τεκμήρια της σταθερότητας της σχέσης λογίζονται :
 • α) Η καταχωρισμένη συμβίωση ή η ύπαρξη κοινού ή υιοθετημένου τέκνου του αιτούντος και του πολίτη της Ένωσης
 • β) Η σταθερότητα της σχέσης μπορεί επίσης να προκύπτει από το γεγονός ότι αυτοί έχουν αναλάβει κοινές μακροπρόθεσμες νομικές, κοινωνικές ή οικονομικές δεσμεύσεις.
6. Για τη χορήγηση της άδειας διαμονής οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν σε κάθε περίπτωση να υποβάλλουν:
 • Αντίγραφο διαβατηρίου με την ισχύουσα θεώρηση εισόδου, όπου απαιτείται
 • Βεβαίωση εγγραφής του πολίτη της Ένωσης ή αντίγραφο του δελτίου ταυτότητας του Έλληνα
 • Βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
 • Έγγραφα που αποδεικνύουν κοινή κατοικία (π.χ. μισθωτήριο συμβόλαιο, λογαριασμοί)
Για την απόδειξη συνδρομής των αναφερομένων στην παράγραφο 5 (α) τεκμηρίων, θα υποβάλλονται:
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του συμφώνου ελεύθερης συμβίωσης ή αντίστοιχου εγγράφου που κατά το δίκαιο της χώρας προέλευσης του πολίτη της Ένωσης πιστοποιεί καταχωρισμένη συμβίωση ή Αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης γέννησης κοινού τέκνου του αιτούντος και του πολίτη της Ένωσης ή πράξη υιοθεσίας Σε κάθε άλλη περίπτωση, θα υποβάλλονται στοιχεία από τα οποία προκύπτουν μακροπρόθεσμες νομικές, κοινωνικές ή οικονομικές δεσμεύσεις.

Μετά από όλα αυτά, όλοι καταλαβαίνουμε... Σωστά;

Αλλά εμείς έχουμε μία απορία για τον κύριο Παπουτσή.

Αν κάποιος ή κάποια έχει αυξημένη "δραστηριότητα" και έχει πολλές ή πολλούς ερωτικούς συντρόφους, τότε όλοι οι ερωτικοί σύντροφοι -ανεξαρτήτως αριθμού- θα αποκτούν άδεια παραμονής; Υπάρχει περίπτωση ο/η γκομενιάρης να ελέγχεται οικονομικά για "πώληση ερωτικής δήλωσης"; Ποιός θα κάνει τον έλεγχο; Το ΣΔΟΕ με υπαλλήλους πράκτορες, που θα είναι καμουφλαρισμένοι - μεταμφιεσμένοι Πακιστανοί κ.λ.π.;

Λίγη σοβαρότητα, προφανώς δεν βλάπτει. Έτσι δεν είναι κύριε υπουργέ;


http://kostasxan.blogspot.com/2011/10/blog-post_6251.html?utm_source=BP_recent

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου