Κυριακή 15 Απριλίου 2012

‎" αὕτη ἡ ἡμέρα, ἣν ἐποίησεν ὁ κύριος· ἀγαλλιασώμεθα καὶ εὐφρανθῶμεν ἐν αὐτῇ "


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου