Τρίτη 3 Ιουλίου 2012

Jonathan Jackson: "Ευχαριστώ τους Αγιορείτες Μοναχούς"

Πᾶς οὒν ὅστις ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω καγώ ἐν αὐτῶ ἔμπροσθέν τοῦ Πατρὸς μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς .

Η δοξολογία του Θεού και οι ευχαριστίες προς κάποιον που προσεύχεται για εμάς δεν είναι ντροπή (εκτός Ελλάδος, φυσικά)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου