Πέμπτη 13 Σεπτεμβρίου 2012

Ο στερρός λόγος της αληθείας από τον Πειραιώς Σεραφείμ κατά των αηθειών του Στέιτ Ντιπάρτμεντ


Επιστολή διαμαρτυρίας προς την Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ κυρία Χίλαρι Κλίντον απέστειλε ο Μητροπολίτης Πειραιώς Σεραφείμ για τις αναφορές που υπάρχουν στο όνομά του στην ετησία έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που εκπονεί το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και η οποία περιγράφει την κατάσταση που επικρατεί σε όλες τις χώρες. "Η αναπόδεικτος σύνδεσις στην Έκθεση απόψεων μου με εκφράσεις αντισημιτισμού αποτελεί άμεση διαστρέβλωση των λόγων μου και απόλυτη συκοφάντισή μου, διότι ουδέποτε έχω εκφρασθεί εναντίον του Εβραϊκού Έθνους, το οποίο σέβομαι όπως και κάθε άλλο Έθνος στη γη" σημειώνει, μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Σεραφείμ στην επιστολή του προς την κυρία Κλίντον.

Η επιστολή του Μητροπολίτη Πειραιώς διαβιβάσθηκε στο Στειτ Ντιπάρτμεντ και στον τελικό παραλήπτη του μέσω της Πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Ακολουθεί η επιστολή προς την Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ και η συνοδευτική της προς τον Πρέσβη των ΗΠΑ στην Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ακτή Θεμιστοκλέους 190
185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Τηλ. 210 4514833
Fax210 4518476

Εν Πειραιεί τη 7η Σεπτεμβρίου 2012

Προς τον
Εξοχώτατον Κύριον
Daniel B. Smith
Πρέσβυν της ΗΠΑ
Εις ΑΘΗΝΑΣ

Εξοχώτατε κ. Πρέσβυ,

Σας υποβάλλω την έγγραφη διαμαρτυρία μου για την αναφορά του προσώπου μου στην Έκθεση για τις θρησκευτικές ελευθερίες του Υπουργείου Εξωτερικών της Χώρας Σας και θερμώς παρακαλώ όπως είχατε την ευγενή καλωσύνην να προωθήσετε αυτήν εις την Εξοχωτάτην κ. Υπουργόν.

Εκ προοιμίου ευχαριστώ την Εξοχότητα Σας και διατελώ με θερμές ευχές, ο δωρεοδότης Θεός να χαρίζη σε Εσάς και την οικογένειαν Σας υγιεία, ευτυχία και κάθε πρόοδο.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ακτή Θεμιστοκλέους 190
185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Τηλ. 210 4514833
Fax 210 4518476
Εν Πειραιεί τη 7η Σεπτεμβρίου 2012

Προς
Την Εξοχωτάτην
Hilary Clinton
Υπουργόν Εξωτερικών
Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής;
Εις WASHINGTON
""""""""""""""""""""""""""

Εξοχωτάτη κ. Υπουργέ,

Εις την Έκθεσιν του Υπουργείου Σας που αναφέρεται στο σεβασμό των θρησκευτικών ελευθεριών ανά τον κόσμον και ειδικώτερα εις την χώρα μου χρησιμοποιείται το όνομά μου και περιγράφονται ενέργειές μου και λόγοι μου χωρίς να μου δοθεί ουδεμία δυνατότης να εξηγήσω τι παραγματικά συμβαίνει.

Ως πολίτης του κόσμου και κάτοικος αυτού του πλανήτη αισθάνομαι την υποχρέωση να εκφράσω την διαμαρτυρία μου διότι προφανώς με τον τρόπο που συντάσσονται οι συγκεκριμένες εκθέσεις του Υπουργείου Σας παραβιάζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και κατά βάσιν το Σύνταγμα των Η.Π.Α., χώρας την οποία εθεμελίωσαν οι Πατέρες του Έθνους Σας επί των πανανθρωπίνων αξιών που γεννήθηκαν στην χώρα μου, δηλ. της ελευθερίας, της δημοκρατίας και του σεβασμού της ανθρώπινης προσωπικότητος. 

Γνωρίζετε ασφαλώς ως έμπειρος πολιτικός και πρόσωπο σημαντικής προσφοράς εις την μεγάλη Σας Χώρα ότι στα κράτη δικαίου είναι απαράδεκτο το γεγονός να καταδικάζεται κάποιος αναπολόγητος και να παραβιάζεται η παγκόσμια δικαστική αρχή «να μην εκδόσεις την κρίση σου για οποιοδήποτε θέμα πριν ακούσεις και τις δύο πλευρές». Διαμαρτύρομαι λοιπόν εντόνως διότι χωρίς να ερωτηθώ για το τι πράγματι συνέβη η για το τι πράγματι είπα, ουσιαστικά καταγγέλομαι παγκοσμίως ως δήθεν φονταμενταλιστής και ως δήθεν παραβιάζων τα δικαιώματα των συνανθρώπων μου. 

Εάν είχαν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Σας την ευγένεια και την συνείδηση να με ερωτήσουν πριν με καταγγείλουν τι πράγματι συμβαίνει με τα αναφερόμενα θέματα, θα τους ενημέρωνα ότι απηυθύνθην εγγράφως εις τον Αρχιεπίσκοπον των εν Αθήναις Ρωμαιοκαθολικών κ. Νικόλαον Φώσκολον και τον παρεκάλεσα ο,τι ακριβώς ισχύει στο Ρωμαιοκαθολικό Σχολείο του Αγίου Παύλου Πειραιώς να ισχύσει και στο Ρωμαιοκαθολικό Σχολείο της Αγίας Ιωάννας της Λωραίνης Πειραιώς δηλ. ο αγιασμός ενάρξεως που για την Ορθόδοξη Εκκλησία αποτελεί μυστηριακή πράξη του νέου σχολικού έτους να ευλογηθή για τους Ορθοδόξους μαθητάς του Σχολείου υπό Ορθοδόξου θρησκευτικού λειτουργού και για τους Ρωμαιοκαθολικούς μαθητάς που σημειωτέον αποτελούν μειοψηφία υπό του Ρωμαιοκαθολικού θρησκευτικού λειτουργού, δεδομένου ότι η Ορθόδοξη αυτοσυνειδησία και το Κανονικό δίκαιο απαγορεύουν την συμπροσευχή με ετεροδόξους και με πρόσωπα που δεν υφίσταται μυστηριακή κοινωνία. Όμως ο Αρχιεπίσκοπος των Ρωμαιοκαθολικών ουδεμία απάντηση καταδέχθη να αποστείλει και επομένως δια να υπερασπίσω την αυτοσυνειδησία των ορθοδόξων μαθητών του Σχολείου ως επίσκοπος και ποιμένας αυτών προσέφυγα στην υπό του Νόμου προβλεπομένη διαδικασία ενώπιον των Αρμοδίων δικαστικών αρχών. Τι άλλο επομένως είχα την δυνατότητα να πράξω ενώπιον της αδιαλλαξίας και της πείσμονος εμμονής εις πρακτικήν απομειώσεως της Ορθοδόξου αυτοσυνειδησίας. Υπάρχει κατά την γνώμη σας κάτι απαράδεκτο σε αυτή την θέση; Το εύλογο συμπέρασμα που εξάγεται είναι ότι μεροληπτικώς ανεφέρθη η Έκθεσις εις το πρόσωπόν μου ενώ δεν εγνώριζε τα πραγματικά περιστατικά και αντιπαρήλθε εντελώς την συμπεριφορά του Ρωμαιοκαθολικού Αρχιεπισκόπου. 

Η αναπόδεικτος σύνδεσις στην Έκθεση απόψεων μου με εκφράσεις αντισημιτισμού αποτελεί άμεση διαστρέβλωση των λόγων μου και απόλυτη συκοφάντισή μου, διότι ουδέποτε έχω εκφρασθεί εναντίον του Εβραϊκού Έθνους, το οποίο σέβομαι όπως και κάθε άλλο Έθνος στη γη, απλώς όμως επαναλαμβάνω τις έντονες διαμαρτυρίες των Ορθοδόξων Εβραίων κατά της διαστροφής του Ιουδαϊσμού και της εκτροπής από θεϊστική προσέγγιση της ζωής σε αποκρυφιστικό σύστημα με την σκοτεινή διδασκαλία της Καμπαλά που αποτελεί επιβίωση του Εωσφορισμού και των πρακτικών της μαύρης μαγείας. Ουδέποτε συνεπώς έχω εκδηλώσει αντισημητικές ιδέες και σκέψεις αλλά ως χριστιανός επίσκοπος ερμήνευσα τις προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης όπως είχα το δικαίωμα ειδικώτερα τον Προφήτη Δανιήλ και τον Προφήτη Ησαΐα, απέδειξα ότι ο αναμενόμενος Μεσσίας ήλθε στον κόσμο στο πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού και ότι αυτός που αναμένεται από τον Ιουδαϊσμό να έλθει και προετοιμάζονται η ανέγερση του τρίτου Ναού του Σολομώντος καθώς και λειτουργικά και λατρευτικά σύμβολα όπως εμφαίνεται στο Διαδίκτυο δεν είναι άλλος από τον αναφερόμενο στην Αποκάλυψη του Ευαγγελιστού Ιωάννου ως Αντίχριστος.

Τέλος θεωρείτε ως φονταμενταλισμό και αντισημητισμό την πασίδηλη και παγκόσμια πραγματικότητα ότι το τραπεζιτικό σύστημα αποτελεί αγαπημένη οικονομική δραστηριότητα του ισχυρού στην χώρα Σας Εβραϊκού λόμπυ;

Μπορείτε να μας ενημερώσετε ποίας ιδιοκτησίας είναι οι τρεις παγκόσμιες εταιρείες αξιολόγησης της χρηματοπιστοληπτικής ικανότητος των χωρών και των οικονομιών Moody’s, Standart and Poors και Fitch;

Μπορείτε να μας ενημερώσετε ποίας εθνικότητος είναι ο ιδρυτής της Trilater Commision;

Μπορείτε να μας ενημερώσετε από ποίας εθνικότητος μέλη αποτελείται η στοά Ben Berith που εδρεύει στην Ουάσιγκτον και παραρτήματά της έχει σε όλο τον πλανήτη καθώς και στην χώρα μου;

Μπορείτε να μας ενημερώσετε ποιό είναι το κυβερνόν σώμα της εμφανιζομένης ως think tank Λέσχης Bildeberg;

Κλείνοντας την επιστολή μου ειλικρινώς εύχομαι την επί της γης επικράτηση της ειρήνης του Θεού και της αλληλοκατανοήσεως και αλληλοπεριχωρήσεως των ανθρώπων. Η ελευθέρα όμως έκφρασις της συνειδήσεως εκάστου είναι αξία ανυπέρβλητος που οφείλομεν να την υπερασπιζόμεθα και με την ζωήν μας και ασφαλώς η δικαιοσύνη επιβάλλει τον σεβασμό των δικαιωμάτων των ασθενεστέρων και των μη εχόντων κατά κόσμον δύναμιν.

Μετά τιμής και ευχών

Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ
+ ο Πειραιώς ΣΕΡΑΦΕΙΜ


HELLENIC REPUBLIC
HOLY METROPOLIS OF PIRAEUS
AKTI THEMISTOKLEOUS 190
18539 PIRAEUS
TEL. +30 210 4514833
FAX. +30 210 4518476

7 September 2012


To the 
Honourable 
Daniel Smith 
Ambassador of the USA
ATHENS GREECE

Your Excellency

I submit in writing my strong protests concerning the way my name is mentioned in the report of the Foreign office concerning religious freedom and I would kindly request you to forward this letter to Her Excellency the Secretary of State. 

I would like to thank your Excellence in advance and may our Giftgiving Lord bless you with Health, Happiness and Progress.


HELLENIC REPUBLIC
HOLY METROPOLIS OF PIRAEUS
AKTI THEMISTOKLEOUS 190
18539 PIRAEUS
TEL. +30 210 4514833
FAX. +30 210 4518476

7 September 2012
To: Hillary Clinton 
United States Secretary of State
USA Minister of Foreign Affairs
WASHINGTON U.S.A.


Your Excellency,

In the Report of your Department referring to the respect for religious freedom internationally and particularly in my country, my name is mentioned and my actions as well as my speeches are described without me having any chance to explain how things really stand.

As a world citizen and inhabitant on this planet I feel I am obliged to express my protest since there is obviously a violation of the Human Rights and the USA constitution in the way this specific Department Reports are constructed. The founding of your country by the Leaders of your Nation was based on the Universal values which were born in my country that is the freedom, democracy and respect of the human personality.

Since you are an experienced politician and a person of major contribution in your great country, you are certainly aware that according to the rules of law convicting someone without giving him the chance to apologize is unacceptable because the universal law of justice demands both sides to be heard before judgment.
Therefore I express my strong dissatisfaction as without being asked about what I really said or what really happened, I am literally accused internationally of being a so-called fundamentalist and violating the rights of my fellow men.

If the Services of your Ministry had the courtesy and the consciousness to ask me before accusing me about the specific issues, I would have informed them that I addressed in writing to the Roman Catholic Archbishop of Athens and requested the Blessing of the school year in the Roman Catholic School of Jean D’ Arc of Piraeus to come into effect exactly in the way the Roman Catholic School of Saint Paul of Piraeus does. I suggested that the blessing of the school year should be conducted by an Orthodoxy priest for the Orthodox students and by a Roman Catholic priest for the Roman Catholic students (who comprise a minority in this school), given the fact that in the Orthodox self consciousness and according to the canon law it is forbidden to pray together with people who believe in different dogmata and do not take part in the Holy Communion.

However, the Archbishop of the Roman Catholic Church did not condescend to give us an answer and in this way I was not able to protect the Orthodox consciousness of the students in this school and as their Bishop and Shepherd I had no other way but appealing to the justice of Law and to the corresponding Law Services.

What else could I have done to confront the intransigent attitude and the obstinate obsession against the Orthodox Self Consciousness. Is there, in your opinion irrationality in my view? The justifiable conclusion which is deducted is that the Report was biased against me since there was no knowledge of the real facts and no mention was made in the attitude of the Roman Catholic Archbishop. In your Report there are unprovable allegations about my beliefs and combine them with ant-semitic expressions which supposedly were mine but these are distortions of my words trying to defame me.

I have never expressed myself against the Jewish Nation which I respect exactly as much as every other Nation on Earth. However, I must communicate the strong opposition of the Orthodox Jewish against the distortion of Judaism and the deviation from the pine approach to life into an apocryphistic system based on the dark teaching of Kabbalah, the surviving of eosphorism and the practice of black magic.

Therefore, I have never expressed anti-Semitic views, however as a Christian Bishop I had the right to interpret the Prophesies of the Old Testament and especially those of Prophet Daniel and Prophet Isaiah and prove that the longed for Messiah came in this world in the person of Lord Jesus Christ and the one who is expected by the Judaism to come (and for whom the restoration of the Third Temple of Solomon and ceremonial and worship symbols – as publicized though the Internet – are prepared) is the one who is referred in the Apocalypse of Evangelist John as the Antichrist. 

Finally, do you consider as fundamentalism and anti-Semitism the obvious and universal reality that the bank system is one of the favorite economic activities of the powerful – in your country – Jewish lobby? Would you be kind enough to inform us who the three international Financial Institutions Moody’s Standard and Poor’s and Fitch belong to? 
Could you inform us what Nationality the founder of the Tri later Commission is? Could you inform us what is the Nationality of the members of the Bene Berith Lodge, which sites in Washington and has branches all over the world including my country? Could you inform us who comprise the governing body of the appearing as think Tank Bildeberg Group?

As a conclusion, I sincerely wish the Peace of God and feelings of understanding and tolerance between people to prevail on Earth. However the freedom of consciousness is of ultimate value which we are obliged to defend even with our lives and surely justice imposes the respect of all people’s rights especially of the weaker ones and of those who do not have power in this world.
Yours respectfully
The Metropolitan of Piraeus
+ Seraphim


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου