Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012

Γιατί αφαιρέθηκε το Βορειοηπειρωτικό από το βιβλίο της Γ’ Λυκείου. Γιατί η ιστορία είναι παγκόσμια απάντησε ο Υπουργός. (!!!)

Η απάντηση του Υφυπουργού Παιδείας στην ερώτηση του βουλευτή της Χ.Α. Χρήστου Παππά.

αριστερά ο Υφυπουργός Θ. Παπαθεοδώρου
δεξιά ο Υπουργός Κ. Αρβανιτόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΠΡΟΣ :Τη Βουλή των Ελλήνων
Διεύθυνση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων
ΚΟΙΝ: Βουλευτή κ. Χρήστο Πατητά (Δια της Βουλής των Ελλήνων)

 ΘΕΜΑ: «Απάντηση στην Ερώτηση με αριθμό 981/23-8-2012»
Απαντώντας στην Ερώτηση με αριθμό 981/23-8-2012, την οποία κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Χρήστος Παππάς σχετικά με το σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας Γ’ Λυκείου, σας κάνουμε γνωστά τα ακόλουθα:
Το σχολικό εγχειρίδιο για τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας Γενικής Παιδείας που διδάσκεται στη Γ' τάξη του Γενικού Λυκείου και στη Δ' του Εσπερινού και φέρει τον τίτλο «Ιστορία του Νεότερου και του σύγχρονου κόσμου (από το 1815 έως σήμερα)» εκδόθηκε για πρώτη φορά το 2007 από τον Οργανισμό Εκδόσεως Διδακτικών Βιβλίων (Ο.Ε.Δ.Β.) και χρησιμοποιείται μέχρι σήμερα.

Δεν έχει αντικατασταθεί και δεν χρησιμοποιείται αντ’ αυτού καινούργιο σχολικό εγχειρίδιο.
Αναφορές στο Βορειοηπειρωτικό ζήτημα γίνονται στο προαναφερθέν σχολικό εγχειρίδιο με τον τίτλο «Ιστορία του Νεότερου και του σύγχρονου κόσμου (από το 1815 έως σήμερα)» των I. Κολιόπουλου, Κ. Σβολόπουλου, Ε. Χατζή βασιλείου κ.ά, και συγκεκριμένα στις σελίδες 69, 72, 119-20, 138 (βλ. έκδ. Α', Αθήνα 2007, ΟΕΔΒ).

Θα πρέπει επιπροσθέτως να αναφερθεί ότι η ύλη του εν λόγω διδακτικού εγχειριδίου αφορά δύο αιώνες ιστορίας του νεότερου και του σύγχρονου κόσμου (από το 1815 έως σήμερα) και δεν είναι δυνατόν στο πλαίσιο ενός σχολικού εγχειριδίου τα διάφορα ιστορικά θέματα να δοθούν αναλυτικά και με λεπτομέρειες. Εξάλλου, το εγχειρίδιο δεν αφορά αποκλειστικά * την Ελληνική Ιστορία, αλλά την Παγκόσμια. 


Όπως επισημαίνεται στον πρόλογο του βιβλίου «Η ελληνική ιστορία εξετάζεται ενταγμένη στο ευρύτερο πλαίσιο της παγκόσμιας ιστορίας και ειδικά της ευρωπαϊκής, της οποίας και αποτελεί οργανικό τμήμα». Επιπρόσθετα σας ενημερώνουμε ότι στο σχολικό εγχειρίδιο της Γ' Γυμνασίου με τον τίτλο «Νεότερη και σύγχρονη ιστορία» των Ε. Λούβη και Δ. Ξιφαρά γίνονται αναφορές στο Βορειοηπειρωτικό ζήτημα, και συγκεκριμένα στις σελίδες 88, 99, 130.


Επισημαίνεται ότι στα ανωτέρω σχολικά εγχειρίδια δεν αποφεύγεται ο όρος «Βόρειος Ήπειρος». ( βλ. σχετικά στη σ. 138 του σχολικού εγχειριδίου με τον τίτλο «Ιστορία του Νεότερου και του σύγχρονου κόσμου -από το 1815 έως σήμερα-» των I. Κολιόπουλου, Κ. Σβολόπουλου, Ε. Χατζηβασιλείου κ.ά, και στις σελίδες 88 και 99 του εγχειριδίου της Γ' Γυμνασίου με τον τίτλο «Νεότερη και σύγχρονη ιστορία» των Ε. Λούβη και Δ. Ξιφαρά.)


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ Εσωτερική διανομή
1. Γραφείο κ.Υφυπουργού
2. Δ/νση Σπουδών Β/θμιας Εκπ/σης
3. Τ.Κ.Ε. 

ΠΗΓΗ: http://www.pentapostagma.gr/2012/09/blog-post_4508.html#ixzz27o28tTlQ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου