Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013

Πόσο "κρατικό" παραμένει το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας;

Ἐπιστολὴ Καθηγητρίας Βασιλικῆς Δενδρινοῦ

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Προς την:
Κυρία Αθηνά Πλέσσα-Παπαδάκη

Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
Γενική Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Κκ/Κων Θεμάτων
Διεύθυνση Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών

Κοινοποπ.: κ. Κυριακή Μελέτση, Αναπλ. Τμηματάρχη
Διεύθυνσης Πιστοποίησης της Γνώσης Ξένων Γλωσσών

Αξιότιμη Κυρία Παπαδάκη,

Όπως φαντάζομαι πλέον θα διαπιστώσατε, οι πληροφορίες που σας στείλαμε προχτές είναι δυστυχώς απολύτως σωστές. Αντί τα Πανεπιστήμια (οι Φιλοσοφικές Σχολές) της χώρας μας, να αναλάβουν ένα έργο, το οποίο θα πριμοδοτούσε και το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, από το οποίο το κράτος έχει πόρους, το Υπουργείο επιτρέπει (αν όχι πριμοδοτεί) το να αναλάβει το έργο της πιστοποίησης για την απόκτηση επάρκειας διδασκαλίας και άσκησης του επαγγέλματος σε άτομα που έχουν γλωσσική επάρκεια σε ένα κέντρο ξένων γλωσσών – δηλ. η Ελληνοαμερικανική Ένωση που παράλληλα τρέχει και ένα… Ελληνοαμερικανικό «πανεπιστήμιο».

Παρακαλώ ενημερώστε μας αν ο Υπουργός και ο κ. Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου μας είναι σε γνώση αυτής της εξέλιξης και αν πράγματι η Ελληνική πολιτεία θα επιτρέψει στην Ελληνοαμερικανική Ένωση να κάνει την πιστοποίηση της διδακτικής ικανότητας των ατόμων που έχουν γλωσσική πιστοποίηση Γ2 σε οποιαδήποτε γλώσσα –πιστοποίηση που θα είναι απαραίτητη στο μέλλον για την απόκτηση επάρκειας διδασκαλίας και άσκησης επαγγέλματος. Ενημερώστε μας επίσης αν στην υπόθεση αυτή εμπλέκεται και ο ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων).

Τέλος, σας παρακαλούμε θερμά να μας ενημερώστε αν γνωρίζει η ηγεσία του Υπουργείου μας ότι η Ελληνοαμερικανική Ένωση είναι καθαρά ιδιωτική επιχείρηση, με παραπλανητικό όνομα, και πως μια τέτοια εξέλιξη θα δημιουργούσε ένα μονοπωλιακό καθεστώς, δηλαδή κάτι αντίθετο με το άνοιγμα των επαγγελμάτων και την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού.

Κλείνοντας, σας παρακαλούμε να μας κάνετε γνωστές τις δικές σας θέσεις επί αυτού του ζητήματος αφού είστε η διευθύντρια της υπηρεσία που έχει την ευθύνη για την διενέργεια των εξετάσεων και την χορήγηση του ΚΠΓ, δεδομένου ότι η ενέργεια αυτή θα έχει ως αποτέλεσμα την συρρίκνωση του ΚΠΓ (στο οποίο το Ελληνικό κράτος και οι Έλληνες πολίτες έχουν επενδύσει, ενώ έλληνες επιστήμονες έχουν αφιερώσει ανυπολόγιστο χρόνο και ενέργεια για να το καταστήσουν ένα σύστημα που αναγνωρίζεται επιστημονικά στο εσωτερικό και το εξωτερικό ως απολύτως έγκυρο, αξιόπιστο και καινοτόμο). Αυτό βεβαίως θα είναι το φυσικό επακόλουθο της ενέργειας που αναφέρουμε, αφού όσοι ενδιαφέρονται για επάρκεια θα προτιμούν τις εξετάσεις που πρακτορεύεται η Ελληνοαμερικανική Ένωση (Michigan, κτλ.).

Επαναλαμβάνω τις πληροφορίες που πλέον γνωρίζει όλη η ΚΕΕ του ΚΠΓ ώστε να ενημερωθούν οι συνάδελφοί μου πανεπιστημιακοί των Τμημάτων Ξένων Γλωσσών και Φιλολογιών, καθώς και οι σχολικοί σύμβουλοι ξένων γλωσσών, στους οποίους κοινοποιώ το παρόν, με το οποίο ενημερώνω ότι η Ελληνοαμερικανική Ένωση έχει ήδη κάνει μια επιτροπή την οποία αποκαλεί "Επιτροπή Σχήματος Πιστοποίησης Ικανότητας Φυσικών Προσώπων για τη Διδασκαλία της ξένης γλώσσας" (στην οποία μάλιστα, αφελώς θα ήθελα να πιστεύω, πείστηκε να συμμετάσχει και η ΠΕΚΑΔΕ…).

Στη διάθεσή σας αν νομίζετε ότι μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι

Με τιμή

Καθηγήτρια Β. Δενδρινού
Πρόεδρος της ΚΕΕ του ΚΠΓ

(από ανακοίνωση φίλου σε σελίδα κοινωνικής δικτύωσης)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου