Σάββατο 6 Ιουλίου 2013

...καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου (Τι είπε ο Χριστός για όσα ήδη βλέπουμε ότι έχουν δρομολογηθεί)

Προσέχετε μη σας πλανήσει κανείς.
 
Γιατί πολλοί θα έρθουν με το όνομά μου, λέγοντας: “Εγώ είμαι ο Χριστός”, και πολλούς θα πλανήσουν.

Θα μέλλετε, λοιπόν, να ακούτε πολέμους και φήμες πολέμων.
Κοιτάτε, μη θορυβείστε. γιατί πρέπει να γίνουν, αλλά ακόμα δεν είναι το τέλος.

Γιατί θα εγερθεί έθνος εναντίον έθνους και βασιλεία εναντίον βασιλείας, και θα γίνουν πείνες και σεισμοί κατά τόπους.
Αλλά όλα αυτά είναι αρχή ωδίνων.

Τότε θα σας παραδώσουν σε θλίψη και θα σας σκοτώσουν, και θα είστε μισούμενοι από όλα τα έθνη για το όνομά μου.

Αλλά εκείνος που θα υπομείνει ως το τέλος, αυτός θα σωθεί.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου