Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2014

Πρόεδρος Ἑλληνορθοδόξων τοῦ Λιβάνου: "Οἱ ἰσλαμιστὲς παίζουν μπάλα μὲ τὰ κεφάλια τῶν Ὀρθοδόξων"


«Ἐμεῖς πεθαίνουμε ἐλεύθεροι καὶ δὲν θὰ ζήσουμε σκλάβοι,
οἱ ἐλεύθεροι δὲν φοβοῦνται τὴ σταύρωση, γιατί τὴν τρίτη ἡμέρα θὰ Ἀναστηθοῦν»! 


Σὲ μία συγκινητικὴ ὁμιλία ὁ πρόεδρος τῶν Ἑλληνορθοδόξων τοῦ Λιβάνου, ποὺ εἶναι ἀπ' εὐθείας ἀπόγονοι τῶν Βυζαντινῶν (καὶ τοὺς λένε Ροὺμ ἀπὸ τὸ Ρωμαῖοι / Ρωμηοί), μὲ δραματικὸ τόνο μίλησε γιὰ τὶς σφαγὲς ποὺ ἔχουν ὑποστεῖ οἱ ἀρχαιότερες Ὀρθόδοξες κοινότητες τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ἀπὸ τοὺς ἰσλαμιστὲς ἐγκληματίες ποὺ ἡ Οὐάσιγκτον ἐξόπλισε καὶ ἐφοδίασε ἐπὶ σειρὰ ἐτῶν, καὶ τοὺς ἀνέχεται "νὰ πάιζουν ποδόσφαιρο μὲ τὰ κεφάλια τῶν Χριστιανῶν".

Ἡ ὁμιλία πραγματοποιήθηκε τὸ ἀπόγευμα τῆς Τετάρτης στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου τῆς Ἀθήνας, μὲ τὸν πρόεδρο τοῦ ἑλληνορθόδοξου κόμματος τοῦ Λιβάνου, κ. Ροντρὶγκ (Δημήτρης) Ἒλ Χούρι, νὰ συγκινεῖ τὰ πλήθη ἀσπαζόμενος τὴν ἑλληνικὴ Σημαία, καὶ μιλώντας ὅσο καλύτερα μποροῦσε στὰ ἑλληνικά, ὑπενθυμίζοντας σὲ ἀδαεῖς καὶ ἀφελεῖς ὅτι ὑπάρχουν κομμάτια τοῦ Ἑλληνισμοῦ γιὰ τὰ ὁποία τὸ ἐπίσημο ἑλληνικὸ Κράτος ἀδιαφορεῖ παντελῶς γιὰ τὴν ὕπαρξή τους.
«Κεφάλια κόβονται καὶ στὴ συνέχεια... παίζεται ποδόσφαιρο μὲ αὐτά. Ἄνδρες σταυρώνονται, ἐπειδὴ ἀρνήθηκαν νὰ ἀπαρνηθοῦν τὸν Χριστό. Ἐκκλησίες καίγονται, σπίτια καταστρέφονται, κοιμητήρια βεβηλώνονται. Μέλη ἀκρωτηριάζονται. Σταυροὶ ἀπομακρύνονται ἀπὸ τὶς ἐκκλησίες. Μοναχὲς καὶ ἐπίσκοποι ἀπαγάγονται. Ἄλλοι τοποθετοῦνται σὲ "κλουβιά", γιὰ νὰ πουληθοῦν. Σπίτια σφραγίζονται μὲ τὸ ἀρχικὸ γράμμα "Νοῦν", δηλαδὴ μὲ τὸ "Ν", ὡς διαφοροποίηση ἀπὸ τοὺς Χριστιανούς. Γράφουν στοὺς τοίχους τῶν Ἐκκλησιῶν τῆς Τρίπολης τοῦ Λιβάνου ἀπειλὲς μὲ "σφαγὴ" καὶ τὸ "ἔγκλημα" εἶναι ἡ λατρεία τοῦ Σταυροῦ» δήλωσε ὁ κ. Ἒλ Χούρι, 
«Ἐπειδὴ εἶναι ἡ γλώσσα τῆς Ἁγίας Γραφῆς, καὶ ἡ γλώσσα τῶν προγόνων μου ἀπὸ τοὺς ρωμηοὺς τῆς Ἀνατολῆς, θέλησα νὰ μιλήσω σήμερα στὴν ἑλληνικὴ γλώσσα, παρὰ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν τὴν κατέχω καλά. Ὅμως, λόγω ἀρχῆς, θὰ τὸ κάνω» δήλωσε ὁ κ. Ἒλ Χούρι, ποὺ προηγουμένως ασπαστηκε τὴν ἑλληνικὴ Σημαία, προκαλώντας τὸ χειροκρότημα τῶν παρευρισκομένων.
Ὁ ἴδιος ἐπισήμανε τοὺς ἱστορικοὺς καὶ πολιτιστικοὺς δεσμοὺς τῶν Ρωμηῶν τῆς Ἀνατολῆς μὲ τὴν Ἑλλάδα.

H ἐκδήλωση στὸ ἀμφιθέατρο τοῦ Πολεμικοῦ Μουσείου πραγματοποιήθηκε μὲ πρωτοβουλία τοῦ σωματείου "Οἱ φίλοι τοῦ τάματος τοῦ Ἔθνους".
Ἐμεῖς θὰ θυμίσουμε ὅτι ἡ κυβέρνηση Σαμαρὰ-Βενιζέλου στήριξε τοὺς ἰσλαμιστὲς ἐναντίον τοῦ καθεστῶτος Ἄσαντ ὑπακούοντας στὶς ἐντολὲς τῆς Οὐάσιγκτον, καὶ δὲν ἔπραξε τίποτα γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἑλληνορθοδόξων πληθυσμῶν ποὺ ἔχουν ὑποστεῖ ἀπώλειες χιλιάδων ζωῶν, χωρὶς νὰ προβεῖ οὔτε σὲ ἕνα διάβημα διαμαρτυρίας στὴ Διεθνῆ Κοινότητα ποὺ ἐπέτρεψε τέτοιο ἔγκλημα θρησκευτικῆς γενοκτονίας.
Ὅμως ἐπανειλημμένα ἔχουμε τονίσει. Ἡ Δύση ἐνοχλεῖται ἀπὸ τοὺς ὀρθόδοξους πληθυσμοὺς γιατί ἔχουν ἕνα... ἐλάττωμα. Κοιτᾶνε πρὸς τὴν πλευρὰ τῆς Μόσχας.

http://www.orthodoxia-ellhnismos.gr/2014/09/blog-post_14.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου