Παρασκευή 1 Απριλίου 2011

Οργάνωση δωρεάν βοηθητικών μαθημάτων από εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης

Ας αποδόσουμε τά τού Καίσαρος τώ Καίσαρι και τά τής ΕΛΜΕ τή ΕΛΜΕι. Αν μη τι άλλο, έστω και συμβολικώς, η παρακάτω κίνηση της ΕΛΜΕ Φλώρινας έχει τήν σημασία της:

Το Δ.Σ. της ΕΛΜΕ Φλώρινας, στα πλαίσια της τελευταίας απόφασης της Γ.Σ. των Προέδρων ΕΛΜΕ, προτείνει σε όσους συναδέλφους προσφέρονται εθελοντικά να προχωρήσουν, σε συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολείων τους, στην οργάνωση βοηθητικών μαθημάτων σε αδύνατους οικονομικά ή με μαθησιακές δυσκολίες μαθητές, ιδιαίτερα τώρα εν όψει των εξετάσεων.
Μετά την διακοπή της Ενισχυτικής Διδασκαλίας και της ΠΔΣ, η ΟΛΜΕ έκρινε την παραπάνω πρόταση ως το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε  για την ενίσχυση των μαθητών μας.
Ασφαλώς το πρώτο στάδιο είναι πειραματικό και όποιες δυσκολίες μπορούν να συζητηθούν και να ξεπεραστούν με καλή θέληση απ όλους.
Για περαιτέρω εξηγήσεις επικοινωνήστε με τα μέλη του ΔΣ της ΕΛΜΕ μας.
Εννοείται ότι θα πρέπει αμέσως εφ όσον υπάρξει προσφορά, να απευθυνθούμε στους μαθητές.
Δ.Σ. ΕΛΜΕ Φλώρινας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου