Δευτέρα 18 Απριλίου 2011

Ἡ ξηρανθεῖσα συκῆ

 «Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, ἐπανάγων ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὴν πόλιν, ἐπείνασε· καὶ ἰδὼν συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ, ἦλθεν ἐπ᾿ αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ, εἰ μὴ φύλλα μόνον, καὶ λέγει αὐτῇ· Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται εἰς τὸν αἰῶνα. Καὶ ἐξηράνθη παραχρῆμα ἡ συκῆ....
(μεσολαβεί η παραβολή του αμπελώνος)
...Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, ὅτι ἀρθήσεται ἀφ᾿ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, καὶ δοθήσεται ἔθνει, ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς »
(Απόσπασμα από το σημερινό Ευαγγέλιο του όρθρου της Μ.Δευτέρας)


Η "βασιλεία του Θεού", λέει,  θα δοθεί σε έθνος που να καρποφορεί τους καρπούς της. Ενώ θα έχει αφαιρεθεί από όσουν δεν καρποφορούν, όσους λαούς παραδίδονται στην πνευματική και ιστορική στειρότητα...

..για ποιον άραγε χτυπά η καμπάνα;

ΕΝΑΛΙΟΣ ΘΗΡ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου