Τρίτη 16 Αυγούστου 2011

Χάρυ κλύνν ..ποιητική αδεία. (ο Κάλβος θα ήταν ευτυχής για την παράφρασή του)


ΩΔΗ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΛΟΧΟ

Ἄς μή βρέ­ξει πο­τέ
τό σύν­νε­φον, καί ὁ ἄ­νε­μος
σκλη­ρός ἄς μή σκορ­πί­σει
τό χῶ­μα τό μα­κά­ριον
πού σᾶς σκε­πά­ζει.

Ὦ γνή­σια τῆς Ἑλ­λά­δος
τέ­κνα ψυ­χαί πού ἐ­πέ­σα­τε
εἰς τόν ἀ­γώ­να ἀν­δρεί­ως,
τάγ­μα ἐ­κλε­κτῶν Ἡ­ρώ­ων,
καύ­χη­μα νέ­ον.

Έλληνες της πατρίδος
και των προγόνων άξιοι·
Έλληνες σεις, πώς ήθελεν
άπό σας προκριθείν
άδοξος τάφος;

Ἀν­δρέ­ας Κάλ­βοςΩΔΗ ΣΤΟΝ ΑΝΙΕΡΟ ΛΟΧΟ

Ας ήταν να βρέξει
το σύννεφο, να ξεπλύνει
τη βρομιά σας, και ο άνεμος
σκληρός ας σκορπίσει
την κόπρο των πράξεών σας.

Ώ νόθα και ανάξια
της Ελλάδος τέκνα,
ψυχαί προδοτικαί
που την πατρίδα
εις του ξένους παραδώσατε
τάγμα εφιαλτών και νενέκων.

Εχθροί της πατρίδος
και των προγόνων ανάξιοι
ανθέλληνες σεις, πώς ήθελεν
από σας προκριθείν
δια την πατρίδαν
άδοξος τάφος;

Βασίλης Ν. Τριανταφυλλίδης

http://harryklynn.blogspot.com/2011/08/normal-0-false-false-false-el-x-none-x_15.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου