Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2011

Τα πάντα στη Ζωή -Η ΦΥΣΙΣ ΤΟ ΛΕΕΙ- κατακτώνται με το Σπαθί.


"...Και να Σας δώσουν, αν είσθε Σάπιοι, 
ο πρώτος Δυνατός θα Σας το πάρη.
Το Ηθικόν είναι αν είσθε Σάπιοι, 
να Σας ξεπατώσουν και καθαρίσουν τη Γη.
Φυλάτε τη Γη σας και την Τιμή της μόνο με Σπαθί. 
Πάψετε σαπιοδάσκαλοι και σαπιορήτορες- ΑΝΑΦΟΡΑΤΖΗΔΕΣ- 
να εξευτελίζετε τη Φυλή. 
Πάψετε παλιόγρηες τις κλάψες, τα σάλια, τα μελάνια 
και πιάστε το Σπαθί. 
Τα πάντα στη Ζωή -Η ΦΥΣΙΣ ΤΟ ΛΕΕΙ- κατακτώνται με το Σπαθί...”
 
Περικλής Γιαννόπουλος (1869 - 1910)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου