Σάββατο 17 Σεπτεμβρίου 2011

Τα τρία χρέη...


Το πρώτο σου χρέος, εχτελώντας τη θητεία σου στη ράτσα, είναι να νιώσεις μέσα σου όλους τους προγόνους. Το δεύτερο, να φωτίσεις την ορμή τους και να συνεχίσεις το έργο τους. Το τρίτο σου χρέος, να παραδώσεις στο γιο τη μεγάλη εντολή να σε ξεπεράσει.


Νίκος Καζαντζάκης, 1883-1957

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου