Παρασκευή 6 Ιανουαρίου 2012

"Σήμερον τῶν ὑδάτων ἁγιάζεται ἡ φύσις, 
καὶ ῥήγνυται ὁ Ἰορδάνης, 
καὶ τῶν ἰδίων ναμάτων ἐπέχει τὸ ῥεῦμα, 
Δεσπότην ὁρῶν ῥυπτόμενον..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου