Τρίτη 26 Ιουνίου 2012

Μπαμπινιώτης-Νανόπουλος: ο άνθρωπος και η γνώση ως ολότητα

Μια συν-ζήτηση με το Γ. Μπαμπινιώτη και τον Δ. Νανόπουλο 
εξ αφορμής του βιβλίου τους "Από την κοσμογονία στην γλωσσογονία" - Η σύλληψη της ιδέας / η τοποθέτηση του ερωτήματος μέσα από την ολιστική θεώρηση των πραγμάτων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου