Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2013

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ: Ημερίδα 31.3.2013 στο SPORTING

ΤΑΜΑ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ

ΑΓΩΝΙΑ, ΑΓΩΝΕΣ, ΠΟΡΕΙΑ, ΠΡΟΒΑΔΙΣΜΑ

     
1. Ἡ Πραγματοποίησις τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους, ἡ ὑπόσχεσις τοῦ Κολοκοτρώνη καὶ τῶν ἄλλων Ἡρώων τῆς ἐθνικῆς μας Παλιγγενεσίας νὰ κτισθῇ Ναὸς στὸ ὄνομα τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ στὴν ὁριστικὴ Πρωτεύουσα τοὺ ἐλεύθερου κράτους, δὲν ἔγινε ἀκόμη.2. Τὸ Σωματεῖο μας ἀγωνίζεται μὲ ἀγωνία, χωρὶς νὰ ζητᾶ ἀπὸ τοὺς καθ’ὕλην ὑπόχρεους, Πολιτεία καὶ Ἐκκλησία, τίποτε ἄλλο, ἐκτὸς ἀπὸ τὸ νὰ εὐλογῇ ἡ Ἐκκλησία καὶ νὰ διευκολύνῃ νομοθετώντας ἡ Πολιτεία.


3. Ὁ ζῆλος νὰ καλύψουμε τὴ δυνατότητα πραγματοποιήσεως του ἔχει ἀφεθῆ στὴ φιλοτιμία καὶ τὴ φιλοπατρία μερικῶν Ἑλλήνων.

Εἶναι βέβαιο ὅτι ἐνημερωνόμενοι, ὅλοι θὰ συντρέξουν.


4. Ἤδη εὑρισκόμεθα στὴ λίαν εὐχάριστη θέσι νὰ ἐνημερώσουμε τοὺς Πανέλληνες ὅτι τὴν


31ην Μαρτίου 2013

καὶ ὥρα ἀπὸ 16.00 ἕως καὶ 20.00

θὰ πραγματοποιήσωμε μία

Ἡμερίδα περὶ τοῦ Τάματος τοῦ Ἔθνους

στὸ γήπεδο SPORTING, Ἠλ. Ζερβοῦ 9 & Σαρανταπόρου

ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΣΑΠ ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Πληροφορίες

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου