Πέμπτη 6 Ιουνίου 2013

Βασίλης Καραποστόλης: ερμηνευτικές θέσεις της νεοελληνικής ταυτότητας και ψυχισμού


Η συνέντευξη ξεκινά με τη σύντομη αναφορά σε ζητήματα μεθόδου όπως αυτά συμπυκνώνονται στην έννοια της «κοινωνικής εμπειρίας» - έννοια κεντρική στο έργο του Βασίλη Καραποστόλη. Γίνεται λόγος για τα ήθη και τις νοοτροπίες της Μεταπολεμικής και Μεταπολιτευτικής Ελλάδας, ενώ, επίσης, θα δοθεί έμφαση στις καταναλωτικές πρακτικές και στους τρόπους που αυτές νοηματοδοτούνται στην ελλαδική κοινωνία.

Τα παραπάνω τέμνονται με μία σειρά από προβληματικές όπως αυτές απορρέουν από τα δύο τελευταία έργα του συγγραφέα (Η εποχή της όρεξης. Ακολουθώντας τα ίχνη της δεκαετίας του '60. και Διχασμός και Εξιλέωση. Περί πολιτικής ηθικής των Ελλήνων -- αμφότερα από τις εκδόσεις Πατάκη, το 2012 και 2010 αντίστοιχα).

Καταληκτικά, σύντομα και σχηματικά, ο καθηγητής θα σχολιάσει την έννοια της ελληνικότητας.

Αντίφωνο ( Antifono.gr)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου