Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2013

περί γαρδούμπας...


«Τα λεπτά έντερα των αιγοπροβάτων εκαλούντο» (στο Βυζάντιο) «χορδαί ή χορδία» «οπότε απετέλουν την λεγομένην πλεκτήν» «Η κοιλία και αι χορδαί απετέλουν τότε τα κοιλιόχορδα ή χορδόκοιλα» «Εν τω Λεξικώ του Ησυχίου αναγινώσκομεν: Κόλιξ: το γαρδούμενον, εν δε τω επ’ ονόματι του Ζωναρά λεξικώ : Κόλιξ: το γαρδούμιον»

Φ. Κουκουλές «Βυζαντινών βίος και Πολιτισμός»
γαρδούμπα < μεσαιωνική ελληνική γαρδούμιον < λατινικά caldumen < caldus (=ζεστός, θερμός)

(από κοινοποίηση του φίλου μας Σκουρτέλη Δημήτρη)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου