Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2013

Ο ΥΜΝΟΣ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΕΙΚΟΝΑ: "Τι σοι προσενέγκωμεν Χριστέ..."


(Παναγιά Περίβλεπτος, μονή αγίου Κλήμεντος - Αχρίδα, 13ος αι.)

Τί σοι προσενέγκωμεν Χριστέ, ὅτι ὤφθης ἐπὶ γῆς ὡς ἄνθρωπος δι' ἡμᾶς; ἕκαστον γὰρ τῶν ὑπὸ σοῦ γενομένων κτισμάτων, τὴν εὐχαριστίαν σοι προσάγει· οἱ Ἄγγελοι τὸν ὕμνον, οἱ οὐρανοὶ τὸν Ἀστέρα, οἱ Μάγοι τὰ δῶρα, οἱ Ποιμένες τὸ θαῦμα, ἡ γῆ τὸ σπήλαιον, ἡ ἔρημος τὴν φάτνην· ἡμεῖς δὲ Μητέρα Παρθένον· ὁ πρὸ αἰώνων Θεὸς ἐλέησον ἡμᾶς.

(Ιδιόμελον Εσπερινού Χριστουγέννων - ήχος β')

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου