Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2013

Η προφητεία που έγινε εικόνα - "μεγάλης βουλῆς ἄγγελος"

(Παναγιά Περίβλεπτος, μονή αγίου Κλήμεντος - Αχρίδα, 13ος αι.)

"...ὅτι παιδίον ἐγεννήθη ἡμῖν υἱὸς καὶ ἐδόθη ἡμῖν οὗ ἡ ἀρχὴ ἐγενήθη ἐπὶ τοῦ ὤμου αὐτοῦ καὶ καλεῖται τὸ ὄνομα αὐτοῦ μεγάλης βουλῆς ἄγγελος ..."
(Ησαΐας, 9)


Θεὸς ὢν εἰρήνης, Πατὴρ οἰκτιρμῶν, 
τῆς μεγάλης Βουλῆς σου τὸν Ἄγγελον, 
εἰρήνην παρεχόμενον ἀπέστειλας ἡμῖν·
(Κανών Χριστουγέννων)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου