Παρασκευή 11 Μαρτίου 2011

Το γλωσσικό και λογικό ανοσιούργημα του "πολυ-πολιτισμού" και οι εγχώριες θεραπαινίδες του.

Γιατί ακόμα και ο όρος "πολυ-πολιτισμός" συνιστά λογικό και γλωσσικό ανοσιούργημα, συντελούμενο εις βάρος της Ελληνικής Παιδείας και της Ελληνικής συλλογικής συνείδησης;

Ο καθηγητής Νεοκλής Σαρρής είναι διαφωτιστικός:πηγή: http://lomak.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου