Παρασκευή 25 Μαρτίου 2011

Εἰρήνη ἡμῖν τοῖς εὐαγγελιζομένοις


Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς λαβὼν ἐν γνώσει,
ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ Ἰωσὴφ σπουδῇ ἐπέστη,
ὁ ἀσώματος λέγων τῇ Ἀπειρογάμω
ὁ κλίνας ἐν καταβάσει τοὺς οὐρανούς,
χωρεῑται ἀναλλοιώτως ὅλος ἐν σοι...


με τις ευχές για Ειρήνη και  Ελευθερία από την συντακτική ομάδα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου