Δευτέρα 14 Μαΐου 2012

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ: ΤΟ "ΠΟΡΙΣΜΑ" ΣΟΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ

Η επιτροπή λογιστικού ελέγχου που συστάθηκε γι αυτό το σκοπό, κατέληξε στις παρακάτω διαπιστώσεις…


1. «Δανειστής»: Είναι ο φορέας ή το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα το οποίο μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου, του εξασφάλισε χρηματικό ποσόν βάσει συγκεκριμένης μεταξύ τους συμφωνίας, προκειμένου να καλύψει βιοποριστικές, επενδυτικές ή άλλες ανάγκες του.

2. «Δανειζόμενος»: Είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο κατέφυγε στο δανειστή προκειμένου να εξασφαλίσει χρηματικό ποσόν βάσει συγκεκριμένης μεταξύ τους συμφωνίας, με σκοπό την εξυπηρέτηση βιοποριστικών, καταναλωτικών, επενδυτικών ή άλλων αναγκών.

3. «Υπόχρεος αποπληρωμής του δανείου»: Είναι αποκλειστικά και μόνο ο λήπτης του δανειζόμενου ποσού, (δανειζόμενος) ο οποίος και προσυπογράφει τη δανειακή σύμβαση, και ο οποίος με οιονδήποτε τρόπο ωφελήθηκε από το δανεισθέν χρηματικό ποσόν, αφού το χρησιμοποίησε για την εξυπηρέτηση βιοποριστικών, καταναλωτικών, επενδυτικών ή άλλων αναγκών του. 
Κατ εξαίρεση και σε περίπτωση αδυναμίας ή απροθυμίας του δανειζομένου να καταβάλει τη δανειακή του οφειλή, την υποχρέωση καταβολής αναλαμβάνει...


Ο «εγγυητής» με την προϋπόθεση ότι υπάρχει τέτοιος και φυσικά με τον απαράβατο όρο ότι έχει αναγνωρίσει αυτή του την υποχρέωση, πράγμα το οποίον αποδεικνύεται αποκλειστικά και μόνο με την υπογραφή του στη σύμβαση δανείου μεταξύ του δανειστή και του δανειζομένου.

4. Ουδείς άλλος πέραν του ωφελημένου δανειστού (ή του εγγυητού με τις προαναγραφόμενες προϋποθέσεις) υποχρεούται με οιονδήποτε τρόπο να καταβάλει στον δανειστή μέρος ή το σύνολο του δανεισθέντος ποσού. Κάτι τέτοιο είναι τυπικά και ουσιαστικά παράνομο. 
Η υποχρέωση του δανειζομένου (άρα και ωφελημένου) έναντι του δανειστή, ούτε εκχωρείται, ούτε μεταβιβάζεται, ούτε ενεχυριάζεται καθ οιονδήποτε τρόπο.

5. Οποιαδήποτε απόπειρα μεταβίβασης της υποχρέωσης έναντι του δανειστού σε οιονδήποτε τρίτο, είναι παράνομη, απόλυτα καταχρηστική, και οι διαμεσολαβητές σε μια τέτοια παρανομία, παραπέμπονται για κακούργημα και για σύσταση εγκληματικής συμμορίας.

Με βάση λοιπόν όλα τα παραπάνω, η επιτροπή λογιστικού ελέγχου λαμβάνοντας υπ όψιν της τα πραγματικά δεδομένα και αφού εξέτασε όλα τα απαραίτητα έγγραφα αποφαίνεται τα εξής:

1. Το εμφανιζόμενο χρέος με το οποίο εμφανίζεται ότι επιβαρύνεται ο Ελληνικός λαός,  είναι ουσιαστικά και τυπικά ανύπαρκτο, και οποιαδήποτε απόπειρα που έχει στόχο να τον καταστήσει υπόχρεο οιασδήποτε οφειλής, είναι παράνομη και συνιστά πράξη κακουργηματικού χαρακτήρα.

2. Οποιαδήποτε πράξη αποσκοπεί σε διαπραγμάτευση, αναδιαπραγμάτευση, αναδιάρθρωση, επιμήκυνση τρόπου πληρωμής, επανακαθορισμό δόσεων κλπ κλπ κλπ, είναι τυπικά και ουσιαστικά παράνομη, συνιστά κακουργηματική καταδολίευση και οι μεσολαβητές αυτής της απόπειρας είναι υπόλογοι για σύσταση εγκληματικής συμμορίας.

3. Από την μελέτη όλων των στοιχείων προκύπτουν τα εξής:

- Κανένα μέρος (ούτε φυσικά και το σύνολο) αυτού του χρέους δεν αφορά κανέναν Έλληνα πολίτη, αφού πουθενά δεν έχει υπογράψει δανειακή σύμβαση που να τον καθιστά με οποιονδήποτε τρόπο τυπικά υπόχρεο για την καταβολή της αιτούμενης οφειλής.

- Κανένα μέρος (ούτε φυσικά και το σύνολο) αυτού του χρέους, δε χρησιμοποιήθηκε για απολαβές που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο κατέστησαν τον Έλληνα πολίτη ωφελημένο. 
Από την άποψη αυτή δεν είναι ούτε ουσιαστικά υπόχρεος για την καταβολή της αιτούμενης οφειλής.

- Καμία κοινωνική παροχή δε χρηματοδοτήθηκε με αυτό το χρέος, άρα η κοινωνία σο σύνολό της ρητά και κατηγορηματικά απαγορεύεται να επωμισθεί επ αυτού την οποιαδήποτε ευθύνη ή υποχρέωση.

Επομένως… Το σύνολο του χρέους είναι και επαχθές και παράνομο, και οποιαδήποτε απόπειρα απαίτησής του, συνιστά ανεπιφύλακτα συμμοριακή απόπειρα απέναντι στον Ελληνικό λαό.

Λήπτες, διαχειριστές και ωφελημένοι ή και καταχραστές αυτού του χρέους ήταν συγκεκριμένοι πολιτικοί που το διαχειρίστηκαν και το κατασπατάλησαν, συγκεκριμένοι επιχειρηματίες ή όμιλοι επιχειρήσεων που καρπώθηκαν τα ωφελήματά του, και οι διαδρομές της διοχέτευσής του στην «οικονομία της αγοράς», υπήρξαν ύποπτες, δόλιες, αδιερεύνητες, παράνομες και ληστρικές.

Η επιτροπή λογιστικού ελέγχου λοιπόν συγκροτήθηκε και απεφάνθη:

1. Απαλλάσσει πλήρως, οριστικά και αμετάκλητα τον Ελληνικό λαό από οποιανδήποτε ευθύνη έναντι οποιουδήποτε δανειστή.

2. Διαγράφει οριστικά το σύνολο του εμφανιζόμενου ως χρέος από τα λογιστικά βιβλία της Ελληνικής κοινωνίας.

3. Παραπέμπει στο κακουργιοδικείο για σύσταση συμμορίας όλους εκείνους που επιχειρούν με οιονδήποτε τρόπο να μεταφορτώσουν στον Ελληνικό λαό το σύνολο ή μέρος ενός χρέους τυπικά και ουσιαστικά ανύπαρκτου.

4. Προειδοποιεί τον Ελληνικό λαό για τυχόν φωνές που με δόλιο και ύπουλο τρόπο θα επιχειρήσουν να τον «πείσουν» ότι το σύνολο ή μέρος της παράνομης αυτής δανειακής υποχρέωσης του ανήκει.

Αυτές οι φωνές, δε συνιστούν τίποτε περισσότερο παρά φωνές απάτης, συνεργαζόμενες με τις συμμορίες των δανειστών, που σήμερα επιχειρούν να χτυπήσουν ¨φιλικά» στην πλάτη τον Έλληνα πολίτη, για να τον βάλουν στο χέρι με την υπογραφή του ή την έμμεση αποδοχήαπό αυτός μιας υποχρέωσης που δεν του ανήκει και δεν έχει κανέναν λόγο να αποδεχτεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου