Πέμπτη 30 Μαΐου 2013

το τέλος ενός θρύλου... ή η αρχή του.

«Οὐκ ἔστι τις τῶν χριστιανῶν τοῦ λαβεῖν τὴν κεφαλὴν μου ἀπ' ἐμοῦ;» 

...Ἦν γὰρ μονώτατος ἀπολειφθείς ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου