Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2011

πρὸ τῶν Χριστουγέννων


Ἡ Παρθένος σήμερον, τὸν προαιώνιον Λόγον,
ἐν Σπηλαίῳ ἔρχεται, ἀποτεκεῖν ἀποῤῥήτως.
Χόρευε ἡ οἰκουμένη ἀκουτισθεῖσα,
δόξασον μετὰ Ἀγγέλων καὶ τῶν Ποιμένων,
βουληθέντα ἐποφθῆναι, παιδίον νέον,
τὸν πρὸ αἰώνων Θεόν.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου