Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2011

"Για τον πατέρα Εφραίμ η δοκιμασία αυτή θα είναι ευλογία από τον Θεόν και αφετηρία πνευματικής ανάβασης... για τους υπόλοιπους δεν ξέρω τι θα είναι"

Είναι ενδιαφέρων ο τρόπος που παρουσίασαν τα Κυπριακά μέσα το θέμα που ενέσκυψε με τον γέροντα Εφραίμ τις τελευταίες μέρες. Μεστή νοήματος και η σύντομη δήλωση του επισκόπου Λεμεσσού Αθανασίου:
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου