Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2011

Γιατί τα Χριστούγεννα ψάλλεται το «Ὅσοι εἰς Χριστὸν ἐβαπτίσθητε...» ;
Κατά την διάρκεια της Θείας Λειτουργίας  τών Χριστουγέννων αντί του Τρισαγίου Ὺμνου (Άγιος ο Θεός...)  ψάλλεται το «Όσοι εις Χριστόν εβαπτίσθητε, Χριστόν ενεδύσασθε». Ο ίδιος ύμνος επίσης ψάλλεται και στις Θείες Λειτουργίες που τελούνται τα Άγια Θεοφάνεια την Πεντηκοστή, το Σαββατο του Λαζάρου, το Μέγα Σάββατο, την Κυριακή του Πάσχα και καθ όλην την Διακαινίσιμο. Ο λόγος είναι πως κατά τις ημέρες αυτές, κυρίως μάλιστα κατά τα Άγια Θεοφάνεια και την Λειτουργία του Αγίου Πάσχα στην αρχαία Εκκλησία γίνονταν οι Βαπτίσεις. (είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα η Εκκλησία αυτές τις μέρες δεν τελεί γάμους!)

Όπως όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας έτσι και το Άγιο Βάπτισμα ήταν τότε οργανικώς ενταγμένο στην Θεία Λειτουργία και οι βαπτίσεις γίνονταν κατά την διάρκεια του πρώτου μέρους τους, πριν την ανάγνωση του Ιερού Ευαγγελίου.  Επίσης δεν επρόκειτο για ατομικό ή οικογενειακό μυστήριο, αλλά για μια συλλογική πράξη, μια τελετή που αφορούσε όλη την εκκλησιαστική κοινότητα. Μετά την βάπτισή τους οι νεοφώτιστοι έμπαιναν στον ναό  από το βαπτιστήριο (που βρισκόταν στο δυτικό συνήθως μέρος του ναού) για να συμμετάχουν στην υπόλοιπη Θεία Λειτουργία και τους υποδέχονταν οι πιστοί με τον ύμνο αυτό ο οποίος τονίζει κατά τον καλύτερο τρόπο και συμπυκνώνει όλη την θεολογία του Αγίου Βαπτίσματος. Έως τις μέρες μας η εκκλησία -παρά τις όποιες συνήθειες ως προς τον χρόνο του βαπτίσματος εν τω μεταξύ αποδέχθηκε- διατηρεί τον Βαπτισματικό χαρακτήρα αυτών των ημερών και για να τον τονίσει τοποθετεί αντί του Τρισαγίου τον ύμνο αυτό.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου