Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2011

...κι ἐμεῖς κρυφὸ καμάρι.

...καὶ τὰ δέκα κέρατα ἃ εἶδες δέκα βασιλεῖς εἰσιν, οἵτινες βασιλείαν οὔπω ἔλαβον, ἀλλὰ ἐξουσίαν ὡς βασιλεῖς μίαν ὥραν λαμβάνουσιν μετὰ τοῦ θηρίου....(αποκ.17.12)


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου