Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2011

"Τὸ ξυπόλητο κολέγιο" μια ἄλλη προσέγγιση τῆς ἐκπαίδευσης

Μιὰ ὁμιλία ποὺ ἔχει πολλά νὰ μὰς διδάξει: 
Πρῶτον, ὄτι πιο σημαντικὸ ἀπὸ τοὺς οἰκονομικοὺς πόρους εἶναι τὸ μεράκι καὶ ἠ ψυχικὴ δύναμη καὶ διάθεση γιὰ μάθηση καὶ γνώση. 
Δεύτερον ὄτι κάθε λαός καὶ κάθε πολιτισμὸς μπορεῖ καὶ πρέπει νὰ ἱδρύει καὶ νὰ ὀργανώνει σχολεία συμφώνως πρὸς τὸν χαρακτήρα καὶ την ἰδιοπροσωπία του, δίχως κατ`ἀνάγκη νὰ ἐπιχειρῆ να ἀντιγράφει (κακεκτύπως κατὰ τὸ σύνηθες) ξένα πρότυπα. 
Τρίτον κλπ,.. ἀλλά ἄς αφήσουμε στοὺς ἀναγνώστες μας τὴν ὑπόλοιπη -καθ' ὅλα σημαντικὴ- σειρὰ τῶν συμπερασμάτων.

ΕΝΑΛΙΟΣ ΘΗΡΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου